Sunday, May 08, 2005

An Ríocht Neamhaí

Chuaigh muid a dh'fheiceáilt Kingdom of Heaven inné, agus fríd is fríd, cha rabh mórán ó mhaith leis mar scannán. Ar ndóighe, bhí Balian bunaithe ar roinnt pearsana éagsúla ó stair na Tíre Naofa, mar a fuair mé amach ag déanamh mo staidéir ar na leathanaigh bhainteacha ar an leabhar udaí The Holy War le Karen Armstrong. Thar aon rud eile, cha dtáinig Balian riamh i gcomharbacht ar bharún Ibellin. B'é a dheartháir mór, Baldwin, a bhí ina bharún. B'fhíor é, áfach, go mb'é Balian a chuir cóiriú catha ar mhuintir Iarúsailéim agus sluaite cogaidh Shalahuddin ag teannadh ar an áit. Ach ní rabh cumann ná caidreamh rómánsúil ag Balian leis an Bhainríon Sibylla. A mhalairt ar fad. Nuair a tháinig sé go hIarúsailéim, níor theastaigh uaidh ach a bhean chéile a thabhairt leis, agus gidh go rabh Salahuddin ag imdhruidim na cathrach cheana, lig sé a chead sin le Balian. Istigh dó, áfach, fuair Balian roimhe muintir na háite scanraithe ag léigear na Muslamach, agus iad ag impí ar an ridire seo fanúint acu le cosaint na cathrach a eagrú. Rinne Balian mar a hagraíodh é, ach ins an am chéadna, chuir sé teachtaireacht chuig Salahuddin ag míniú dó cad é an chuma a bhí ar na cúrsaí, agus ins an deireadh thiar thall, b'éigean don bheirt acu, drogallach is uile mar a bhí siad roimh an chogaíocht, cath a chur ar a chéile le lucht na cogúlachta ar an dá thaobh a shásamh.


Maidir le híomhá Shalahuddin, bhí sí sách gar dá bhfuil ar eolas ag na staraithe air. Is fíor go dtearnadh ábhar finscéalaíochta de thiar ins an Eoraip chomhaimseartha, nó ba fear cráifeach é nach rabh obair an chogaidh ag teacht leis, agus é ag glacadh trua lena chuid naimhde ar bhealach a bhí beagnach féinmharfach. Ón taobh eile de, an ródach a rinne na Crosáidithe ar a mhuintir, níor mhaith sé dófa riamh é, agus bhí sé ábalta ar dhíoltas fuilteach a imirt ar na Teamplóirí, ós rud é go mb'é a thuairim go mb'iad siúd a chuir tús leis na hionsaithe míthrócaireacha ar na Muslamaigh. Is léir gur aithin sé na Crosáidithe ó na Críostaithe eile: nuair a shealbhaigh sé an Chathair Naofa ins an deireadh thiar thall, d'ordaigh sé dá mhuintir gan dochar ar bith a dhéanamh d'eaglaisí na gCríostaithe Oirthearacha; ach maidir leis na heaglaisí a bhí tógtha ag na Crosáidithe, milleadh iad go hiomlán agus cuireadh moscanna Muslamacha ina n-áit.

Gheobhainn níos mó loicht ar an chur síos a tugadh ar pholaitíocht inmheánach Iarúsailéim féin, ar an dinimic eadar lucht an tsíochánachais agus lucht na cogúlachta. Is é an cur síos a bheir Ridley Scott dúinn ná go rabh an Rí Baldwin - an lobhar - go hiomlán le taobh na síochánaithe, agus nach mbeadh Salahuddin leis an tsíocháin a bhriseadh, ach go bé gur bhris páirtí na dteamplóirí an tsíocháin d'aon tsiúl. Tá cuid den fhírinne ins an leagan seo, ach dealraíonn sé go rabh sé ní b'araicisí chun cogaidh ná mar a bheir Scott le fios. Is é an leagan atá ag Scott ná go bhfuil an rí Baldwin meáite ar an tsíocháin a choinneáil, ach is é an leagan atá ag Karen Armstrong go mbíodh an rí eadar dhá chomhairle agus eadar dhá chineál comhairleoirí, agus é sách claonta cluas éisteachta a thabhairt do lucht na cogúlachta fosta.

0 Nótaí:

Post a Comment

<< Abhaile